Identyfikacja wizualna / Logo Kras

Logo stworzone na zlecenie firmy Kras Sp. z o.o.

Kras to specjaliści w kompleksowym oznakowaniu dróg. Ideą firmy jest zwiększanie bezpieczeństwa na drogach oraz podnoszenie jakości oznakowania dróg dzięki zastosowaniu nowoczesnych i trwałych rozwiązań.

 

Projekt i wykonanie: Nitro
Współpraca: Sparro Interactive
Klient: Kras Sp. z o.o.