TESTOWANIE
OPROGRAMOWANIA

Zapewnienie jakości
Analiza i testowanie aplikacji

Testowanie oprogramowania www & desktop

Testowanie oprogramowania jest procesem polegającym na wykrywaniu błędów i niedoskonałości oprogramowania przed jego uruchomieniem.
Celem testowania jest zapewnienie, że oprogramowanie jest funkcjonalne, stabilne i zgodne z wymaganiami użytkownika.

Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy Ci usprawnić proces wytwarzania oprogramowania oraz dostosujemy go do Twoich potrzeb oraz budżetu.

Testujemy strony i sklepy internetowe, rozbudowane serwisy www, aplikacje mobilne i desktopowe.

Analiza

Analiza przed testowaniem oprogramowania polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu, w którym określa się cel i zakres testów, identyfikuje się ryzyko oraz tworzy się plan testów.

Etapami analizy przed testowaniem są:

  • Analiza wymagań – zdefiniowanie wymagań dotyczących testowanego oprogramowania.
  • Tworzenie planu testów – określenie celów, zakresu i metod testów.
  • Przygotowanie środowiska testowego.

Dzięki analizie będziemy w stanie przygotować ofertę oraz dobrać najlepszy rodzaj usług, a proces testowania jest bardziej skuteczny i efektywny.

Testowanie

Istnieje wiele metod i narzędzi do testowania oprogramowania, w tym testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne, testowanie akceptacyjne i testowanie penetracyjne. 

 

Testowanie jednostkowe polega na testowaniu poszczególnych funkcji i modułów oprogramowania, podczas gdy testowanie integracyjne polega na testowaniu interakcji między różnymi modułami. 

 

Testowanie akceptacyjne polega na testowaniu oprogramowania przez użytkownika końcowego, a testowanie penetracyjne polega na testowaniu oprogramowania pod kątem jego odporności na ataki cybernetyczne.

Manualne testowanie oprogramowania

Manualne testowanie oprogramowania to proces, w którym tester ręcznie przeprowadza różne scenariusze testowe na oprogramowaniu, aby wykryć błędy i niedoskonałości.
Testerzy ręczni korzystają z dokumentacji i wymagań użytkownika, aby określić, jakie testy powinny zostać przeprowadzone.

Proces manualnego testowania oprogramowania zazwyczaj składa się z kilku etapów:

  • Planowanie: testerzy określają, jakie testy powinny zostać przeprowadzone, i tworzą plan testów.
  • Przygotowanie: testerzy przygotowują środowisko testowe, konfigurują oprogramowanie i tworzą testowe dane wejściowe.
  • Przeprowadzanie testów: testerzy ręcznie przeprowadzają testy, rejestrując wyniki i błędy.
  • Raportowanie: testerzy raportują o wynikach testów, w tym o wykrytych błędach i niedoskonałościach.
  • Naprawa: programiści naprawiają błędy i niedoskonałości, a testerzy ponownie przeprowadzają testy, aby upewnić się, że błędy zostały naprawione.

Manualne testowanie oprogramowania jest czasochłonne i może być trudne w przypadku dużych i skomplikowanych projektów, jest jednak idealną metodą sprawdzania poprawnego funkcjonowania stron www, sklepów internetowych oraz niedużych aplikacji webowych.

Automatyzacja testowania oprogramowania

Automatyzacja testów jest ważną częścią procesu testowania oprogramowania i pozwala na powtórzenie testów wielokrotnie, co zwiększa ich dokładność oraz efektywność co jest szczególnie istotne w przypadku pracy z dużym, rozbudowanym projektem.

 

Automatyczne testowanie oprogramowania polega na wykorzystaniu specjalnych narzędzi i skryptów do automatyzacji procesu testowania aplikacji. Celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności testów, a także zmniejszenie ryzyka ludzkich błędów. Automatyczne testowanie może obejmować różne rodzaje testów, takie jak testy jednostkowe, testy integracyjne, testy funkcjonalne i testy wydajności.

 

Dzięki automatyzacji testów, testowanie oprogramowania jest szybsze, bardziej dokładne i bardziej efektywne.